Spring naar inhoud

Regels

 

 

Voor de cursussen gelden de volgende regels:

Voor dat de les begint kunt u mij het lesgeld betalen. Anders kunt u niet deel nemen aan de les. Als u de eerste les bij mij heb gevolgd, en u heb mij betaald en de les is niet na wens dan krijgt u uw geld terug. De volgende dag is dit echter niet meer mogelijk dat u uw geld terug krijgt.

Als u niet kunt komen, dient u zich een halve dag van ten voren afgemeld te hebben. Anders wordt de les afgeschreven.

Bent u 3 lessen achterelkaar niet aanwezig geweest zonder u zich af gemeld te hebben.Moet u zich opnieuw aanmelden en bent uw geld kwijt.